Follow by Email

Ετικέτες

Ελληνομνήμων

Το ιστολόγιο σπουδής ελληνικής ιστιρίας και αρχαιολογίας.

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο, 15 Ιουνίου 2013

Η περί της εθνικής καταγωγής των Ορθοδόξων της Συρίας και της Παλαιστίνης μονογραφία του Παύλου Καρολίδου.

Υπό Γεωργίου - Μιχαήλ Δ. Καραχάλιου.Τα σύγχρονα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα
στην Συρία και ιδίως οι εξοντωτικοί διωγμοί που
υφίστανται οι Ορθόδοξοι πληθυσμοί της χώρας
αυτής υπό των εγχωρίων φονταμενταλιστών
Μουσουλμάνων και των συμμάχων τους,
Τούρκων και Τσετσένων μισθοφόρων,
καθιστούν αναγκαία την δημοσίευση της
μονογραφίας του διασήμου ιστορικού και μαθητού
του εθνικού ιστορικού Κωνσταντίνου
Παπαρρηγοπούλου, Παύλου Καρολίδου,
Καθηγητού Πανεπιστημίου και ακαδημαϊκού,
«Περί της εθνικής καταγωγής των Ορθοδόξων της
Συρίας και της Παλαιστίνης».
Στην εν λόγω μελέτη, αποδεικνύεται κατά τρόπο
άκρως επιστημονικό και μη αποδεχόμενον
αμφισβήτησης πως οι Ορθόδοξοι πληθυσμοί
της Συρίας και της Παλαιστίνης είναι ελληνικής
καταγωγής.
Οι πληθυσμοί αυτοί εδεσμεύθησαν θρησκευτικά εις
τον Χριστιανισμό και ενετάχθησαν ομολογιακά εις
την Ορθοδοξία εξαρτόμενοι θεολογικώς από την
ελληνική παιδεία και καταγωγή τους κατά την
πρώιμο περίοδο εκχριστιανισμού του απανταχού
Ελληνισμού.
Η διαλεκτική σύνθεσις Ελληνισμού και
Χριστιανισμού, η οποία ήρχισε με την γνωστή
ομιλία του ελληνομαθούς Αποστόλου Παύλου επί
του Αρείου Πάγου, εκορυφώθη με τους τρεις
Καππαδόκες: Βασίλειο τον Μέγα, Γρηγόριο τον
Ναζιανζηνό και Γρηγόριο τον Νύσσης (αδελφό
του πρώτου και γαμβρό του δευτέρου, επ' αδελφή
ή ανεψιά, άγνωστον) και έκτοτε αποτελεί την
μοναδική λαμπρά επιβίωση της πλατωνικής
θεωρίας στην μεσαιωνική και την σύγχρονη
παγκόσμια διανόηση.
Όπως μαρτυρά ο φιλόσοφος, πανεπιστημιακός
διδάσκαλος και ακαδημαϊκός Ιωάννης
Θεοδωρακόπουλος στο έργο του «Πλάτων,
Πλωτίνος, Ωριγένης», η υψηλή φιλοσοφική
σκέψις του μαθητού τουΣωκράτους περί
Θεού και Ψυχής, όπως την παρέλαβε
από τους Ορφικούς, τους Πυθαγορείους και τα
Ελευσίνια Μυστήρια και όπως την δίδαξε
ο διδάσκαλός του και αυτός στους συγχρόνους
του, πέρασε μέσω των Νεοπλατωνικών και δη
του Πλωτίνου στην Φιλοσοφική Σχολή της
Αλεξανδρείαςαπό την οποία διδάχτηκαν ο
Δίδυμος ο Τυφλός και ο Μέγας Ωριγένης,
αυτοί οι οποίοι μετέτρεψαν την Ιουδαιοχριστιανική
Κατήχηση σε Ελληνική Θεολογική Επιστήμη.
Ειδικά δε ο πνευματικός τιτάν, ο Αδάμας της
Θεολογικής Επιστήμης, ο Χαλκέντερος,για το
έργο του, Ωριγένης είναι αυτός που με την
επιστημονικήδιδασκαλία του εισήγαγε την περί
Ψυχής πλατωνική θεωρία στην Χριστιανική
Ανθρωπολογία εις πείσμα των Χιλιαστών της
εποχής του και των σημερινών
τουρκοπροσκυνημένων γραικύλων οι οποίοι,
λόγω των προσωπικών τους ψυχικών
τραυματικών εμπειριών (κόμπλεξ), διδάσκουν
ψευδόμενοι ότι η Αρχαία Ελληνική Σκέψις δεν
συμβαδίζει με την Ορθοδοξία, αλλά αποτελεί
μια διάφορη πνευματική κατάσταση αυτής.
Σκοπός αυτών των τουρκοπροσκυνημένων
ψευτοδιανούμενων ψευτοθεολόγων είναι να
περιθωριοποιήσουν το ελληνικό Βυζάντιο, να
θίξουν την ελληνικότητά του, παρά το ότι αυτό
επί χίλια εκατό έτη στάθηκεβράχος ακλόνητος
υπερασπίζοντας όλη την Ευρώπη από τα
βάρβαρα στίφη των εχθρών της και που
για να πέσει χρειάστηκε να το χτυπήσουν
αμέτρητοι Μουσουλμάνοι από την Ανατολή
και Σταυροφόροι από την Δύση και που με την
ηρωική του πτώση στην Πύλη του Ρωμανού, την
Μαύρη Τρίτη της 29ης Μαΐου του 1453,έγινε
η ανέσπερος νέα ανατολή της Αναγέννησης για
την Δύση και η απαρχή της αέναης προόδου
μέχρι τις μέρες μας. Η ανόσια και
εθνοπροδοτική αυτή πράξις των
τουρκοπροσυνημένων παρανοουμένων
ψευδοθεολόγων είναι
να πείσουν τους σημερινούς Έλληνες, οι οποίοι
ούτως ή άλλως είναι παιδιά, βιολογικά και
πνευματικά, του Βυζαντίου, ότι δεν υπάρχει
φιλοσοφική και επομένως πολιτισμική
συνέχεια μεταξύ της αρχαίας Ελλάδος και του
μοναδικού βιολογικού και πνευματικού παιδιού
της, του Μεσαιωνικού Ελληνισμού, του
Βυζαντινού Κράτους. Νομίζουν οι ανόητοι
γραικύλοι και οι πνευματικώς καθυστερημένοι,
τόσο λόγω βιολογικής καταβολής όσο και
θρησκευτικού μουσουλμανικού φανατισμού,
Τούρκοι εργοδότες τους ότι έτσι μπορούν να
πείσουν τους σημερινούς Έλληνες ότι, σαν
καλοί Χριστιανοί Ορθόδοξοι, πρέπει να
απαρνηθούν την αρχαία Ελλάδα και την
σύγχρονη Δύση και να συμπορευτούν με τους
 σημερινούς παντουρκιστές Τούρκους με τους
προγόνους των οποίων άλλωστε είχαν ζήσει
μαζί τετρακόσια χρόνια!!! Αυτή τους η
ενέργεια έχει τον αυτό σκοπό που επεδίωξε
ανεπιτυχώς ο πνευματικός νάνος
Ιάκωβος – Φίλιππος Φαλμεράγιερ όταν
προσπάθησε, εξυπηρετώντας τα σκοτεινά
σχέδια των ίδιων Οθωμανών εργοδοτών, οι
οποίοι και τον παρασημοφόρησαν,
να αποδείξει ανεπιτυχώς την βιολογική
ασυνέχεια του
Ελληνισμού και την μη ελληνικότητα του
Βυζαντίου, πράγμα που απεδοκιμάσθη
καθολικά από τους ιστορικούς της εποχής
του και όχι μόνο.
Ξεχνούν όμως οι τουρκοπροσκυνημένοι
γραικύλοι ψευτοθεολόγοι και τα τσιράκια τους,
οι ψωνισμένοι, δήθεν αρχαιολάτρες, που
απαξιώνουν το Ελληνικό Βυζάντιο, ότι την
αποφράδα Τρίτη της 29ης Μαΐου του 1453
«το Γένος δενυποτάχθηκε στον σουλτάνο,
είχε πάντα τον στρατό του, τα κάστρα του
και τον Βασιλιά του. Βασιλιάς του, ο
Μαρμαρωμένος Βασιλιάς, στρατός του οι
κλέφτες και οι αρματολοί και κάστρα του
άπαρτα το Σούλι και η Μάνη.»
Η συντριπτική πλειοψηφία του σημερινού
Ελληνισμού, οι υγιής και οι περήφανοι
Έλληνες, γνωρίζουν ότι είναι παιδιά του
Βυζαντίου και εγγόνια της Αρχαίας
Ελλάδος και έχοντας επίγνωση του
αμύθητου πλούτου της πνευματικής τους
κληρονομιάς, προχωρούν για νέες
πνευματικές και όχι μόνο δημιουργίες
σήμερα και στο μέλλον, όσο υπάρχουν
άνθρωποι.
Ο γράφων, αποδεχόμενος πλήρως την
πανάρχαια εθνική μας κληρονομιά και ως
 απόγονος εκ πατρός των αδάμαστων
κλεφτών που δεν άφησαν τον Τούρκο
κατακτητή σε χλωρό κλαρί, κατά τα
τετρακόσια χρόνια της σκλαβιάς,καθώς και
των αγωνιστών του 1821, έχοντας κάνει
βίωμα τους αγώνες των προγόνων του, του
μαρτυρικού κλέφτη Παναγιώτη Καραχάλιου
που έλαβε μέρος στα Ορλοφικά και που τον
ανασκολόπισαν οι Τούρκοι μέσα στην
Τρίπολη και του ηρωικού Νικολή Καραχάλιου,
σημαιοφόρου και στενού συνεργάτη του Γέρου
του Μοριά, για τον οποίο ο Φωτάκος γράφει
ότι ποτέ ο εχθρός δεν είδε τις πλάτες του, είναι
αποφασισμένος, όσο ζει και σωφρονεί, να
γράφει για το φυλετικό και πολιτισμικό
αδιάσπαστο του Ελληνισμού μέχρι σήμερα.
Στα πλαίσια αυτής του της απόφασης
και με αφορμή τον χαρακτηριστικό για τον
βάρβαρο χαρακτήρα της ισλαμικής θρησκείας
ανελέητο διωγμό κατά των Ορθοδόξων
πληθυσμών της Συρίας από του ντόπιους
φονταμενταλιστές και τους Τούρκους και
Τσετσένους μισθοφόρους τους, τους
ομοεθνείς εκείνων που αιματοκύλισαν τον
Μαραθώνιο της Βοστώνης πριν από λίγες
εβδομάδες, προβαίνει στην κοινοποίηση του
ακολούθου διαδικτυακού συνδέσμου όπου
μπορεί κανείς να βρει το τόσο σημαντικό
αυτό ιστορικό κείμενο για την ελληνική
εθνολογική καταγωγή των Ορθοδόξων της
Συρίας και της Παλαιστίνης, του Παύλου

Καρολίδου.
Επίσης ο γράφων επιθυμεί να ευχαριστήσει
δημοσίως τον ιστότοπο «Ανέμη» για την
εθνικά πολύτιμη συνεισφορά του στον
Νεοελληνικό Πολιτισμό, ο οποίος
διαθέτει σε ψηφιακή μορφή το ανωτέρω
σύγγραμα καθώς και έναν τεράστιο
αριθμό άλλων συγγραμμάτων από όλες
τις εποχές του Ελληνισμού, χρησίμων στον
σύγχρονο ερευνητή, τόσο για ανάγνωση,
όσο και για αποθήκευση σε ηλεκτρονική
μορφή.
Το προαναφερθέν κείμενό μπορεί κανείς να
το κατεβάσει από την «Ανέμη» επιλέγοντας
την κατάλληλη ενέργεια, αφού ενεργοποιήσει
τον ακόλουθο σύνδεσμο.
Από τα παραπάνω είναι προφανέστατη η
αδιάσπαστη εθνική και πολιτισμική συνέχεια
του Ελληνικού Έθνους, από την Αρχαιότητα
μέχρι σήμερα, μέσω του Ελληνικού Βυζαντινού
Μεσαίωνος, όπως εξίσου προφανέστατη είναι
και η εισαγωγή της πλατωνικής θεωρίας, υπό
μανδύα Ιουδαιοχριστιανικό, μέσω του Φίλωνος
και του Ωριγένους, στην φιλοσοφική σκέψη των
μεγάλων Ελλήνων Πατέρων Βασιλείου του
Μεγάλου, Γρηγορίου του Ναζιανζηνού και
Θεολόγου, Γρηγορίου του Νύσσης και
Συνεσίου Κυρήνης και μέσω αυτών στην
φιλοσοφική σκέψη του Μιχαήλ Ψελλού και
ειδικότερα του Γεωργίου Γεμιστού, ο οποίος,
μαζί με τον δάσκαλό του, τον ραβίνο Ελιέζερ
της Ανδριανουπόλεως, έγιναν η γενεσιουργός
αιτία της Αναγεννήσεως και του σύγχρονου
Δυτικού Πολιτισμού.
Ομοίως προφανές είναι ότι αυτοί που σήμερα
υφίστανται την κτηνώδη γενοκτονία υπό των
φονταμενταλιστών της Συρίας και των
συνεργατών τους, Τούρκων και Τσετσένων,
Ελληνορθόδοξοι κάτοικοι της χωράς, είναι,
όπως περίτρανα απέδειξε ο Παύλος Καρολίδης,
ελληνικής καταγωγής. Αλήθεια, πόσο ακόμα
ελληνικό αίμα πρέπει να χυθεί μέχρι το
ελληνικό κράτος, η Ευρώπη, το ΝΑΤΟ,
η Αμερική και η Ρωσία να συνειδητοποιήσουν
την απελπιστική και κρίσιμη αυτή κατάσταση
στην οποία βρίσκονται οι ομόδοξοι αδελφοί
μας και να την τερματίσουν, αν αυτό είναι
αναγκαίο, έστω και δια της χρήσεως της
στρατιωτικής βίας;
Γιατί επιτέλους οι κύριοι Μπάρακ Ομπάμα
και Βλαδίμηρος Πούτιν, οι οποίοι έχουν
υποστεί την άνανδρη τσετσενική βία μέσα
στις χώρες τους, ιδίως δε ο πρώτος εξ
αυτών του οποίου η χώρα έχει υποστεί,
επί προεδρίας του κ. Γεωργίου Μπους του
νεοτέρου, το κατά πολύ ισχυρότερο
τρομοκρατικόχτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου
του 2001 στους Διδύμους Πύργους της Νέας
Υόρκης, πρέπει να αντιληφθούν άμεσα ότι οι
λαοί των οποίων ηγούνται, καθώς και κάθε
ελεύθερος άνθρωπος πάνω στην Γη απαιτούν
η φονταμενταλιστική ισλαμική τρομοκρατία να
σταματήσει οριστικά, όχι αύριο, αλλά τώρα!